Taller 10-14 anys

Activitats

Durada prevista: 2 h

  • El/La dinamitzador/a de l’activitat dóna les instruccions del joc de rols, divideix la classe en quatre grups i planteja un repte als alumnes: per grups han de trobar les llavors dels planetes cooperatius. A continuació, reparteix les targetes i segueix de prop els grups, que aniran resolent les propostes i les proves suggerides.
  • Al final del joc, la persona dinamitzadora torna a reunir el grup classe i els alumnes posen en comú els aprenentatges (els valors que han treballat tots els grups) de manera lúdica i creativa. Després, modera un petit debat que serveix per reforçar els aprenentatges cooperatius adquirits.
  • Abans d’acabar, la persona dinamitzadora reparteix un pòster i unes llavors a cada alumne. A continuació, se suggereix que, a casa o a l’escola, els alumnes plantin les llavors, que simbolitzen els valors cooperatius.

Recursos

Joc de rols “Un, dos, coop”

Una eina didàctica que serveix per acostar els valors cooperatius als estudiants de 10 a 14 anys. El fil conductor del joc és un viatge espacial que durà els alumnes (dividits en quatre grups) a visitar quatre planetes imaginaris, cadascun dels quals simbolitza un valor cooperatiu (treball en equip, democràcia, igualtat i responsabilitat).

El joc fomenta, mitjançant aquest món inventat, la creativitat dels alumnes, genera reptes i està pensat perquè cada pas s’hagi de fer mitjançant la cooperació. En aquest joc no hi ha guanyadors ni perdedors, hi guanya tot el grup-classe i, de retruc, la Terra.

Descarrega els materials per al joc de rol i la Guia d’orientacions didàctiques.

Pòster

Mostra una nena viatjant a l’espai enmig dels planetes cooperatius, una imatge relacionada amb el joc de rols. Els alumnes se’l poden endur a casa per recordar els valors que han treballat en el marc del taller. L’autor de la il·lustració és Sadi Güran.