Inscripció

Cal emplenar un exemplar d’aquest formulari per cada taller que sol·liciteu

1. Dades del centre:

2. Dades de contacte:

3. Dades del grup:

Detalleu tot seguit els comentaris sobre el grup d’alumnes que considereu d’utilitat per a les persones formadores a l’hora d’impartir el taller; circumstàncies particulars del grup, contextualització del taller, encaix en programacions corrents de l’aula, necessitats i expectatives...

4. Preferències per a la realització del taller
DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
Franges horàries de preferència

5. Declaració del director o directora del centre

Com a director/a del centre dertifica que: el centre disposa de certificat de solidesa (només per a centres privats o concertats) el centre disposa d’una pòlissa d’assegurances en vigència