“Un, dos, coop” és un programa que Suara Cooperativa va posar en marxa per primer cop el 2014 per difondre els valors i principis del cooperativisme entre l’alumnat de primària i primer cicle de secundària de Catalunya. Les escoles participants poden oferir als seus alumnes tallers d’entre una hora i dues que els permeten viure, experimentar i debatre l’experiència cooperativa, a través del joc, la música i el debat. Per inscriure’s al programa, només cal enviar un formulari des d’aquí:

Viure

La cooperació, la democràcia, la igualtat, la solidaritat, la responsabilitat… Els tallers del programa escolar “Un, dos, coop” permeten aprofundir en els valors cooperatius.

Experimentar

Un conte col·laboratiu i un joc de rols serveixen als alumnes per posar en pràctica els valors cooperatius dins la classe.

Debatre

Els tallers incorporen un debat i unes propostes didàctiques per continuar reflexionant sobre aquests valors a l’aula i fora de l’aula.